The Research Programme

Some of the Phd Thesis, reports and articles from the research programme “Sustainable Urban Water Management” (1999-2006) are available here.

PhD Thesis

Integrating farming and wastewater management – a system perspective

Tidåker, P. (2007). Sveriges lantbruksuniversitet.

Modelling of Substance Flows in Urban Drainage Systems

Ahlman, S. (2006). Chalmers tekniska högskola.

Microalgae for phosphorus removal from wastewater in a Nordic climate

Larsdotter, K. (2006). Kungliga tekniska högskolan.

Biofilms in Drinking Water Treatment: Biofiltration, Membrane Fouling and Regrowth Potential

Persson, F. (2005). Göteborgs universitet.

Modelling and control of bilinear systems. Application to the activated sludge process

Ekman, M. Uppsala Universitet.

Phospohorous release and recovery from treated sewage sludge

Stark, K. (2005). Kungliga tekniska högskolan.

Comparative analysis of pathogen occurrence in wastewater

Ottoson, J. (2005). Kungliga tekniska högskolan.

Sustainable Development and Urban Water management – Linking theory and practice of economic criteria

Hjerpe, M. (2005). Linköpings universitet.

Treatment of domestic wastewater using microbiological processes and hydroponics in Sweden

Nordström, A. (2005). Kungliga tekniska högskolan.

Matter that matters. A study of household routines in a process of changing water and sanitation arrangements

Kranz, H. (2005). Linköpings universitet.

Beneficial use of storm water – Opportunities for urban renewal and water conservation

Villarreal, E. (2005). Lunds tekniska högskola.

Biological Pre-Filtration and Surface Water Treatment – Microbial barrier function and removal of natural inorganic and organic compounds

Heinicke, G. (2005). Chalmers tekniska högskola.

Microbial risk assessment and its implications for risk management in urban water systems

Westell, T. (2004). Linköpings universitet.

Hazardous substances in Wastewater management

Palmquist, H. (2004). Luleå tekniska universitet.

Biofilms and microbial barriers in drinking water treatment and distribution

Långmark, J. (2004). Kungliga tekniska högskolan.

Articles and publications

Integrerat beslutsstöd för uthålliga VA-system - Fallstudier inom MIKA-projektet i Surahammar
och Södertälje kommun

Kain, J.-H., Kärrman, E., van Moeffaert, D., Söderberg, H.& Åberg, H. (2005). Urban Water. Rapport 2005:13

Alternativa lösningar för dagvattenhantering - en delrapport inom studien ’Uthålliga VA-system i Uppsala’

Ahlman, S., Svensson, G., Czemimel Berndtsson, J. & Bengtsson, L. (2005). Urban Water. Rapport 2005:12

SEWSYS - a tool for simulation of substance flows in urban sewer systems

Ahlman, S. & Svensson, G. (2005). Urban Water. Rapport 2005:11

Uthålliga system för avlopp och matavfall i Surahammar – slutrapport från Urban Waters modellstad

Kärrman, E., Olin, B., Söderberg, H., van Moeffaert, D. & Åberg, H. (2005). Urban Water. Rapport 2005:10

Uthålliga spillvattenssystem i Uppsala

Kärrman, E., Berg, P. G., Olin, B., Palme, U., Rydhagen, B., Schönning, C., Söderberg  H. & Tälleklint, M. (2005). Urban Water. Rapport 2005:9

Slutrapport för modellstaden Urbana Enklaven

Jönsson, H., Almqvist, H., Ashbolt, N. J., Baky, A., Drangert, J.- O., Krantz, H., Kärrman, E., Ledin, A., Ottosson, J., Westrell, T.  & Vinnerås, B. (2005). Urban Water. Rapport 2005:8

Microbial Risk Assessment (MRA) Tool

Ashbolt, N. J., S., Petterson, T. A. Stenström, C. Schönning, Westrell, T. & Ottoson, J. (2005) . Urban Water. Rapport 2005:7

Composition of urine, faeces, greywater and biowaste - for utilisation in the URWARE model

Jönsson, H., Baky, A., Jeppsson, U., Hellström, D. & Kärrman, E. (2005). Urban Water. Rapport 2005:6

The URWARE wastewater treatment plant models

Jeppsson, U., Baky, A., Hellström, D., Jönsson, H. & Kärrman, E. (2005). Urban Water. Rapport 2005:5

Slutrapport från modellstad Hammarby Sjöstad

Hellström, D. (red.). (2005). Urban Water. Rapport 2005:4

Gottsunda och kretsloppen – om att införa hållbara spillvattensystem i miljonprogrammets bostäder

Berg, P. G. & Tälleklint, M. (2005). Urban Water. Rapport 2005:3

Urbana VA-system ur samhällsvetenskaplig synvinkel

Löwgren, M. (2005). Urban Water. Rapport 2005:2

Förändring eller kontinuitet? Faktorer som påverkar VA-systemens utveckling i Linköping och Norrköping under perioden 1960 – 1990

Drangert, J.-O. & Löwgren, M. (2005). Urban Water. Rapport 2005:1

Beneficial use of stormwater: a review of possibilities

Czemiel Berndtsson, J. (2004). Urban Water. Rapport 2004:6

Systemanalys Vasastaden Göteborg – Avloppsvattensystemet

Ahlman, S., Kant, H., Karlsson, P., Malm, A. & Svensson, G. (2004). Urban Water. Rapport 2004:5

Sustainable Urban Water Management in International Mega-Cities. Experiences from Study Trips to Cairo, Kolkata and Tokyo

Urban Water – Research school. (2004). Urban Water. Rapport 2004:4

Indicators to assess ecological sustainability in the Urban Water sector - An assessment of the Urban Water programmes’ criteria and indicators for analysis of ecological sustainability of urban water supply and wastewater systems

Hellström, D., Hjerpe, M. & van Moeffaert, D. (2004). Urban Water. Rapport 2004:3

Juridiska förutsättningar för uthålliga avloppssystem

Olofsson, A. (2004). Urban Water. Rapport 2004:2

Chemical and microbial risks associated with wastewater systems (CD-skiva med PowerPointpresentationer från en workshop). Kontakta Gilbert Svensson för mer information.

Urban Water (2004). Rapport 2004:1

Plötsligt händer det – Institutionella förutsättningar för uthålliga VA-system

Storbjörk, S. & Söderberg, H. (2003). Urban Water. Rapport 2003:1

Att väga samman det ojämförbara - utvärdering av en syntesstrategi för uthålliga VA-system

Söderberg, H., Etnier, C. & Hellström , D. (2002). Urban Water. Rapport 2002:1

The flow of chemicals within the sewage systems – possibilities and limitations for risk assessment of chemicals

Strandberg, L., Johansson, M., Palmquist, P. & Tysklind, M. (2001). Urban Water. Rapport 2001:3

Riskidentifiering av urbana VA-system

Olofsson, B., Tideström, H. & Willert, J. (2001). Urban Water. Rapport 2001:2

Scenariostudie om framtidsstaden

Engström, C.-J. & Legeby, F. (2001). Urban Water. Rapport 2001:1