Dagvatten

Strategisk hantering av dagvatten

Förändrat klimat och nya direktiv ställer nya krav på hantering och rening av dagvatten. Ansvaret ligger hos förorenaren. Detta gäller såväl fastighetsägare som kommuner och myndigheter. Urban Water Management har mångårig erfarenhet av strategiskt arbete inom dagvattenhantering och utför dagvattenutredningar för specifika områden åt kommuner, företag och andra fastighetsägare. Vi medverkar till framtagande av översikter, planer och andra strategiska dokument för dagvatten på kommunal och nationell nivå.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att planera för utsläpp av ett renare dagvatten utan risk för översvämningar i samband med regn. Vi tar fram åtgärdsförslag såväl vid källan som för rening, så att bebyggelse och yt- och grundvatten skyddas från påverkan av dagvatten.

Vi har även hållit i ett företagsnätverk och tillsammans utvecklat ett helhetserbjudande för dagvattenlösningar. Urban Water Management är idag delägare i Rent Dagvatten AB som erbjuder denna helhetslösning.

Läs mer om hur vi hjälper våra uppdragsgivare att Planera för ett renare dagvatten.

 

Referensuppdrag

Kontaktperson: Gilbert Svensson, gilbert.svensson @ urbanwater.se, 070-777 68 42