Strategiska val i VA-planering

De som ansvarar för eller medverkar i planering av framtidens VA-system är sällan professionella planerare, utan oftare VA-ingenjörer eller andra människor med huvudsakligen teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund. Hur man ska planera VA är därför inte någon självklarhet. StratPlan VA - Strategiska val i VA-planering har tagits fram för att ge vägledning i hur kommuner och andra intressenter kan planera för uthållig VA-hantering.

Angreppssättet, som vi kallar StratPlan VA, utgår från en beprövad metod för planering kallad "Strategic Choice Approach", som modifierats för tillämpning inom VA-planering. Boken har fokus på ett antal konkreta tillämpningar av StratPlan VA, men innehåller även kapitel som i mer generella termer behandlar planeringsprocessen och dess förutsättningar.

Hämta StratPlan VA - Strategiska val i VA-planering här.